Teamcoaching

Teamcoaching vanuit Inframe perspectief: De Systemische Vragen

Ik merk dat er vaak verschillende processen door elkaar lopen binnen teamcoaching. Wat doe je als het individuele proces, het teamproces doorkruist? In mijn ervaring als teamcoach is niets zo belangrijk als aangaan wat er is, alles doet ertoe.

Werken met systemische principes als uitsluiten/ insluiten zijn te verbeelden of te verwoorden. Inframe biedt een plek waar we het team-narratief (Story telling over de essentie van het team) verbeelden en verbinden aan systemische principes.

Teamcoaching

Verbeeld waar het team in dienst van staat? Waar komt het vandaan en wat heeft het beleefd?

Systemische vragen:

  • Hoe open of gesloten kan dit team binnen het grote geheel opereren?
  • Waarom kan het team zich niet verbonden voelen?
  • Heb je genoeg gevoel van erbij horen om je werk te kunnen doen?
  • Hebben jullie genoeg gevoel dat het team heeft wat het nodig heeft om je doel te kunnen behalen
  • Wat is er niet gedaan wat er wel gedaan had moeten worden, wat is er nagelaten?

3 November 2022 | Liesbeth Jans