wie zijn wij?

Het effect van het programma staat of valt met de professionele kwaliteit van de adviseurs. Inframe kent zijn oorsprong vanuit Lancae, een psychologisch adviesbureau dat zich inmiddels 25 jaar bezig houdt met assessment, counseling en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit deze bezielde oorsprong en in samenspraak met een breed kader aan creatieve professionals is er nagedacht over authenticiteit en identiteit. Zowel het wetenschappelijk kader van de psychologie als de methodische ervaringsleer van creatieve werkvormen zijn vertegenwoordigd.

In elke fase krijg je specifieke ondersteuning vanuit coaches uit het creatieve en psychologische va