in[frame] ontwikkelprogramma

Het leven en werken binnen interne en externe systemen, geeft ons bestaan een boeiende dynamiek. Veel gaat aan en uit zonder dat we ons daar bewust mee bezig houden. Veelal zijn we doelgericht, gericht op buiten, de doelen waar we naartoe werken. We focussen op de toekomst en zetten onze energie in om daar te komen. Zelden staan we stil en ervaren of laten ons leiden door wat zich vanuit de binnenwereld aandient. 

In[frame] is een ontwikkelprogramma dat zich focust op de toegang tot je binnenwereld. Dat wat zich aan beelden en innerlijke taal bevindt, te linken aan drijfveren en identiteit. Middels creatieve werkvormen, verschaf je jezelf of je team toegang en geef je die een eigen vorm. 

In[frame] biedt een programma waarin je als deelnemer of team kennis maakt met creatieve workshops. Ieder traject wordt zorgvuldig ontworpen en op maat gemaakt, met als doel uit te dagen in de specifieke ontwikkelvraag. Het programma wordt ondersteund door ervaren psychologen, (team)coaches en professionele fotografen, regisseurs en theatermakers. We faciliteren binnen een team een oordeel-loos platvorm om vanuit de eigen intuïtieve beweging vertrouwen en bedding te voelen en vanuit rust zelfsturing te ervaren.

In het verbinden van orde (inzicht) met chaos (verwarring) ervaar je je identiteit.

voor wie

[In]frame kent een ontregelend karakter en geeft toegang tot jezelf in het systeem waarin je werkt en leeft. Ieder kent de eigen thema’s en reflecteert regelmatig op zijn eigen rol in het systeem. Vaak is het het vervolg op coaching om je systemische impact meer kracht bij te zetten. In coaching wordt vaak tot op een diep niveau inzicht verworven in essentiële thema’s. Echter, soms is er meer nodig dan weten en helpt het om daadwerkelijk te gaan ervaren en voelen. Afhankelijk van de ontwikkelvraag wordt in overleg met onze psychologen een specifiek programma vastgesteld.

 • Wil je dichter bij je eigen authentieke stijl van (samen)werken komen en vanuit directe intrinsieke aangevers handelen?
 • Heeft je team behoefte aan een verdiepende ervaring waar onderling vertrouwen en veiligheid direct voelbaar zijn?
 • Geloof je in de ontregelende kracht van creatieve opdrachten en wat die voor vernieuwende inzichten opleveren?
 • Wil je jezelf versterken op specifieke competenties als Durf, Spelvermogen, Besluitvaardigheid, Creativiteit en Vertrouwen?
 • Wil je in je communicatie meer authenticiteit, emotie en speelsheid integreren?
 • Vanuit eigen behoefte keuzes maken en je eigen richting bepalen?
 • Een diepere vorm van zelfregie ontdekken. Vanuit momenten van ‘chaos’ bewegen naar vertrouwen op eigen doelgerichtheid?
 • Wat maakt In[frame] meer dan counseling? Klik hier.

Er zijn verschillende programma’s. Naast de open inschrijving, ontwikkelen we op aanvraag teambuilding- en teamcoachingsessies.

het programma

                   Ken je het gevoel dat iets moeiteloos gaat en je verbinding voelt met je eigen verborgen kracht?

Bij In[Frame] ga je als team of in een samengestelde groep een persoonlijk proces in en ervaar je je authenticiteit. De focus ligt hierbij op voelen en ervaren. We dagen je uit om vanuit je eigen ‘orde’ in de ‘chaos’ te stappen. Niet alleen vertrouwen op je hoofd maar door je creatieve kant uit te dagen. Wat gebeurt er met je wanneer je uit je comfort-zone stapt en op intuïtie handelt? Bij In[Frame] ga je ontdekken wat jou uniek maakt en ervaar je het vertrouwen om te handelen vanuit zelfbewustzijn.

Onze workshops zorgen voor het fundament in ons programma. Het programma bestaat uit meerdere 1-daagse workshops. Afhankelijk van de behoefte worden 1 of meerdere workshops ingezet. Je stapt individueel of met je team in een persoonlijk proces. In samenspraak gaat de keuze uit naar een workshop die uitdaagt, denk hierbij aan theaterregie, fotografie, acteren en beeldtaal. Afhankelijk van de voorkeur ontdek je het eigen handschrift door bijvoorbeeld te werken met beeld, tekst of muziek.

INSIDE OUT: Wat je van binnenuit naar buiten brengt, is je identiteit die in verbinding staat met je authentieke ’taal’.

[frame]: Zelfportret

Assessment van unieke waarden, persoonlijke betekenis en competenties als durf, sensitiviteit, spelvermogen en doelgerichtheid door een samengesteld reeks zelfportretten. In het team is eenieder de eigenaar van het individuele proces en deelt zijn bijdrage met het team.

Voorafgaand aan het programma nemen we bij (team)leden een individueel assessment af. Dit geeft helder inzicht in persoonlijke waarden en rol in het team. Daarop volgt het intakegesprek met een van onze ervaren psychologen en wordt ieders vraag verhelderd. Samen maken we thema’s en teamgerichte vraagstukken specifiek en leidraad door de workshops.

re[frame]: de ontregelde kracht van een eigen ingeving

We bieden workshops die ontregelen en los laten komen van routine. Met opdrachten die niet vanuit je ratio alleen kunt insteken. Het is een proces waarbij je verrast wordt door jezelf, door wat zich in de intuïtieve ‘chaos’ richtinggevend aandient.

Door middel van verschillende opdrachten ontdek je welke dynamiek intrinsiek herkenbaar is en hoe die systemisch is terug te voeren. Welk systeem komt in beweging? Waarin stagneer je en wat vind je moeilijk? Wat gaat gemakkelijk en geeft energie?

In het Re[frame] programma werkt eenieder met zijn eigen taal en uitingsvorm. Die elementen in jezelf die vaak onbewust zijn en verwijzen naar de oorspronkelijke, dieperliggende behoeften en verlangens. Ze staan voor ieders unieke taal en beleving, vaak zonder directe bewuste betekenis in je onbewuste opgenomen. Sommige zijn actief aanwezig, helpen je of storen je. Andere zijn passief of staan op ‘uit’. Door erop te handelen, sta je directer in contact met je innerlijke opmaak, drijfveren en behoefte. Gevoelens dienen zich aan en helpen je. Dit ervaren geeft energie en vertrouwen en daarmee richting aan je handelen. Je maakt directer keuzes, acteert op een ingeving en bepaalt zelf waar je op doorgaat zonder opgaaf van redenen.

in[frame]: van expressie naar authentiek handelen

Je laat je leiden door wat zich aandient en gaat directer herkennen wat van jou is en waar jouw energie en speelsheid loskomt, als verwijzers naar eenieders authenticiteit. Elk onderdeel van het programma draagt bij aan het ervaren van innerlijke drijfveren, waar inspiratie ligt opgesloten en wat Inside-out expressie geeft aan eigenheid en identiteit. Niet veranderen maar ophalen wat er opgesloten ligt.

wie zijn wij?

Het effect van dit programma staat of valt met de professionele kwaliteit van de adviseurs. In[frame] kent zijn oorsprong vanuit Lancae, een psychologisch adviesbureau dat zich inmiddels 25 jaar bezighoudt met assessment, counseling en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit deze bezielde oorsprong en in samenspraak met een breed kader aan creatieve professionals is er nagedacht over authenticiteit en identiteit. Zowel het wetenschappelijk kader van de psychologie als de methodische ervaringsleer van creatieve werkvormen zijn vertegenwoordigd.

In elke fase krijg je specifieke ondersteuning vanuit coaches uit het creatieve en psychologische vak.

contact

Neem voor meer informatie over onze dienstverlening en projecten contact met ons op.

  Uw naam

  Uw emailadres

  Onderwerp

  Bericht

  contactgegevens In[frame]
  aanmelden

  In plaats van nevenstaand contactformulier te gebruiken, kunt u zich ook direct aan ons richten via ons aanmeldformulier.