het programma

                   Ken je het gevoel dat iets moeiteloos gaat en je verbinding voelt met je eigen verborgen kracht?

Bij Inframe ga je een persoonlijk proces in en ervaar je je authenticiteit. De focus ligt hierbij op voelen en ervaren. We dagen je uit om vanuit je eigen ‘orde’ in de ‘chaos’ te stappen. Niet alleen vertrouwen op je hoofd maar door je creatieve kant uit te dagen. Wat gebeurt er met je wanneer je uit je comfort-zone stapt en op intuïtie handelt? Bij Inframe ga je ontdekken wat jou uniek maakt en ervaar je het vertrouwen om te handelen vanuit dit nieuwe zelfbewustzijn.

Onze workshops zorgen voor het fundament in ons programma. Het programma bestaat uit meerdere 1 daagse workshops. Afhankelijk van de individuele behoefte neem je aan 1 of meerdere workshops deel. Je stapt in een individueel proces. In samenspraak schrijf je je in op een workshop die je uitdaagt, denk hierbij aan theaterregie, fotografie, acteren en beeldtaal. Je gaat op zoek naar jouw eigen handschrift door bijvoorbeeld te werken met drama, beeld, tekst of muziek.

INSIDE OUT: Wat je van binnenuit naar buiten brengt, is je identiteit die in verbinding staat met je authentieke 'taal'.

Frame: Zelfportret

Assessment van unieke waarden, persoonlijke betekenis en competenties als durf, sensitiviteit,  spelvermogen en doelgerichtheid door een samengesteld reeks zelfportretten. Jij komt tot de betekenis en bent de eigenaar van je proces en je individuele vraag.

Voorafgaand aan het programma nemen we een individueel assessment af. Dit geeft helder inzicht in jouw waarden en je persoonlijke opmaak. Daarop volgt het intake-gesprek met een van onze ervaren psychologen en wordt jouw coachvraag verhelderd. Samen maken wij jouw thema specifiek dat als leidraad loopt door de workshops.

Reframe: de ontregelde kracht van een eigen ingeving

We bieden workshops om uit je routine en comfort te stappen. Met opdrachten die niet vanuit je ratio alleen kunt insteken. Het is een proces waarbij je verrast wordt door jezelf, door wat zich in de intuïtieve 'chaos' richtinggevend aandient.

Door middel van verschillende workshops ga je op onderzoek uit. Welke emoties ervaar je? Waarin stagneer je en wat vind je moeilijk? Wat gaat gemakkelijk en geeft energie?

In het Reframe programma werk je vanuit creatieve workshops en ontdek je je eigen uitingsvorm. Die elementen in jezelf die vaak onbewust zijn en verwijzen naar de oorspronkelijke, dieperliggende behoeften en verlangens. Ze staan voor jouw unieke taal en beleving, vaak zonder directe bewuste betekenis in je onbewuste opgenomen. Sommige zijn actief aanwezig, helpen je of storen je. Andere zijn passief of staan op ‘uit’. Door erop te handelen, sta je directer in contact met je innerlijke opmaak, drijfveren en behoefte. Gevoelens dienen zich aan en helpen je. Dit ervaren geeft vertrouwen en daarmee richting aan je handelen. Je maakt directer keuzes, acteert op een ingeving en bepaalt zelf waar je op doorgaat zonder opgaaf van redenen.

Inframe: van expressie naar authentiek handelen

Je laat je meer leiden door wat zich aandient. Je gaat directer herkennen wat je voelt en ervaart en laat je leiden door je authenticiteit. Elk onderdeel van het programma draagt bij aan het ervaren van je innerlijke drijfveren, waar je inspiratie ligt opgesloten en wat Inside-out expressie geeft aan je identiteit. Niet veranderen maar ophalen wat er opgesloten ligt.