Persoonlijk leiderschap?

Persoonlijk leiderschap betekent controle nemen over eigen ambitie, behoefte en gedrag en daarmee bouwen aan je autonomie en identiteit. De spil? Zelfbewustzijn en het nemen van verantwoordelijkheid voor je acties. Het is een innerlijk proces waarbij je je bewust opent naar jezelf, actief verantwoordelijkheid neemt en staat voor jouw persoonlijke behoefte.

Een populaire en doelgerichte visie hierop komt van Stephen Covey. In “The 7 Habits of Highly Effective People” onderscheidt hij zeven kenmerken van persoonlijk leiderschap.

 1. Wees proactief
  Proactief leiderschap betekent dat je focust op zaken waar je invloed op hebt om zo veranderingen teweeg te brengen.
 2. Begin met het einde voor ogen
  Heb een helder eindpunt; een doel voor ogen. Formuleer/ visualiseer een visie om dat doel te bereiken en gebruik deze als kapstok voor je acties.
 3. Belangrijke zaken eerst
  Zorg dat je prioriteiten stelt. Focus op zaken die vooraan liggen, zich met urgentie aandienen en stop daar energie in.
 4. Denk win-win
  Het nastreven van gemeenschappelijke doelen en het begrijpen van de behoeften van anderen draagt bij aan succes.
 5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden
  Essentieel en steeds weer een uitdaging; luister naar anderen en creëer daarmee vertrouwen en samenwerkingsverbanden.
 6. Creëer synergie
  Moedig diversiteit aan; zie de kracht van verschillende perspectieven, ideeën en achtergronden.
 7. Houd de zaag scherp
  Blijf jezelf verbeteren. Investeer in jezelf, zowel mentaal als fysiek.

Dus, wat betekent persoonlijk leiderschap? Persoonlijk leiderschap is gaan staan voor jouw visie, het is een voortdurende ontwikkeling van zelfbewust zijn. Wel blijft de vraag, wat is jouw persoonlijke leiderschapstijl, behoefte en zijn je dieperliggende drijfveren? Waar haal je je inspiratie vandaan?

Inframe helpt je open te staan en te ervaren wat zich aandient. Je gaat directer herkennen wat je voelt(drijfveren) en ervaart en laat je leiden door je eigen beweging en autonomie. Elk onderdeel van het programma draagt bij aan het ervaren van je innerlijke drijfveren, waar je inspiratie ligt opgesloten en wat Inside-out expressie geeft aan je identiteit. Niet veranderen maar ophalen wat er opgesloten ligt.

26 Oktober 2023 | Liesbeth Jans