Inframe is een coaching-programma dat zich richt op het versterken van je identiteit.

In dit programma werk je vanuit creatieve werkvormen en ontdek je oorspronkelijke ‘vorm’ elementen, oftewel die elementen die de essentie van je identiteit vormen. Identiteit als je eigen handschrift en uitingsvorm.
Die elementen in jezelf die vaak onbewust zijn en verwijzen naar de oorspronkelijke, dieperliggende behoeften en verlangens, van waaruit je handelen gestuurd wordt. Ze zijn uniek voor jou, gebaseerd op ervaringen gedurende je leven. Ze staan voor jouw beleving, vaak zonder taal in je onbewuste opgenomen. Sommige zijn actief aanwezig, helpen je of storen je. Andere zijn passief of staan op ‘uit’. Door je van deze oorspronkelijke elementen bewust te worden, sta je directer in contact met je innerlijke opmaak, drijfveren en behoefte. Dit ervaren geeft rust en vertrouwen en daarmee richting aan je handelen. Je leert keuzes te maken, op een ingeving te acteren en zelf te bepalen waar je op doorgaat zonder opgaaf van redenen.

In het verbinden van chaos (verwarring) met orde (inzicht) ervaar je je identiteit.

het programma

Je stapt in een proces dat zijn opbouw kent vanuit creatieve principes met als doel innerlijke drijvers te ervaren en te gebruiken. Je kunt niet anders, de bekende weg werkt even niet. We gaan op zoek naar jouw eigen handschrift door bijvoorbeeld te werken met beeld, tekst, drama of muziek. Deze manier van werken maakt je onbewuste, eigen taal bewust door je die zelf te laten herkennen, betekenis te geven en vervolgens te integreren in het bestaande (zelf)beeld.

 

Het gaat om een programma met een bepaalde opbouw;
Frame als assessment;
Reframe als zelfonderzoek;
Inframe als identiteitsuiting. Centraal staan principes als durf, verwarring, spelvermogen, toewijding en doelgerichtheid.

INSIDE OUT: Dat wat je van binnenuit naar buiten brengt, is de identiteit die in verbinding staat met je oorspronkelijke vorm.

[frame] als assessmentprogramma

Assessment op waarden en competenties als durf, spelvermogen, toewijding, flexibiliteit en doelgerichtheid.
Op zoek naar wat er aan oorspronkelijke vorm ligt opgesloten middels een toegesneden testprogramma op waarden, persoonlijkheid, fluïde en laterale capaciteiten en gedrag.
 
 

de[frame] als assessmentprogramma

Assessment: Onderzoek de veelheid aan kwaliteiten die in je opgesloten liggen.

Capaciteiten:
Taxatie van convergerende en divergerende capaciteiten: abstractie vermogen, lateraal denken, creatief probleemoplossend denken, beeldtaal.

Persoonlijkheid:
• Openheid (open staan voor nieuwe waarden, interesses, kennis en ervaring, emotionele huishouding en ontwikkeling);
• Creeren en initiëren van vernieuwing (doelgerichtheid, eigenzinnig, gereserveerd, introversie, hoge focus en concentratie)
• Emotionele huishouding: kunnen toelaten gevarieerde en toonaarden van emoties

Competenties:
Spelvermogen, improviseren, creatief denken en beeldtaal ontwikkeling.
Bewustwording van eigen taal: Vrije ruimte opdrachten, actieve imaginaties (beeldtaal), associatieve oefeningen en testen en artistieke vorming. Met als doel het vinden van eigen vorm. Zet bijvoorbeeld een verhaallijn uit, ontwikkel een beeldtaal, stap in verschillende personages en fantasiewereld, haal op en zet het in beweging, gebruik wat je krijgt aangeboden, “speel, jezelf’.

re[frame] vanuit introspectie

Je stapt daarbij bewust in onbekende situaties. Uit je comfort, zonder terug te vallen op kennis en ervaring. Opdrachten die niet vanuit je ratio alleen kunt insteken. Het is een proces waarbij je verrast wordt door jezelf, door wat zich in de ‘chaos’ richtinggevend aandient.
 

re[frame] vanuit introspectie

Kom los van de wereld en betreedt je eigen innerlijke ruimte. Maak contact met alles wat daar is. Met als doel vaardiger en directer het proces van sluiten en verstillen te hanteren en de eigen beweging mee te nemen naar de uiterlijke vorm.

Inframe naar expressie

Je gaat steeds meer voor jezelf staan! Het directer herkennen van ‘vormelementen’ heeft als doel het meer tastbaar uiting geven aan je identiteit. Elk onderdeel van het programma draagt bij aan ervaren van je innerlijke taal, waar je inspiratie ligt opgesloten en wat Inside-out expressie geeft aan je identiteit.
 
 

in[frame] naar expressie

In[frame] is het uitwerken en creeren van een vorm die past. Een vorm die zich steeds meer in een helder perspectief aandient, directer herkenbaar en voelbaar wordt. Een vorm die in zijn fluïde beweging de regie heeft.

product

Wanneer is deelname aan het Inframe programma interessant?

 • Wil je in je leiderschapsstijl meer speelsheid en inventiviteit integeren?
 • Wil je los komen van je bestaande routines en meer onorthodoxe beinvloedingsstijlen gebruiken?
 • Wil je jezelf versterken op specifieke competenties als Durf, Besluitvaardigheid, Flexibiliteit, Vertrouwen en Toewijding?
 • Vanuit innerlijk ‘weten’ keuzes maken en richting bepalen?
 • Het effect ervaren van creatievreugde?
 • Een diepere vorm van zelfmanagement ontdekken. Vanuit momenten van chaos, openheid en controle-verlies naar het vertrouwen op eigen doelgerichtheid?
 • Wat maakt het meer dan counseling? Klik hier.

Er zijn verschillende programma’s, naast de open inschrijving, ontwikkelen we op aanvraag op maat verschillende programma’s op leiderschap van management en jonge professionals.

wie zijn wij?

Het effect van dit programma staat of valt met de professionele kwaliteit van de adviseurs. Inframe kent zijn oorsprong vanuit Lancae, een psychologisch adviesbureau dat zich inmiddels 25 jaar bezig houdt met assessment, counseling en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit deze bezielde oorsprong en in samenspraak met een breed kader aan creatieve professionals is er nagedacht over identiteitsontwikkeling en versterking. Zowel het wetenschappelijk kader van de psychologie als de methodische ervaringsleer van creatieve werkvormen zijn vertegenwoordigd.

In elke fase krijg je specifieke ondersteuning vanuit coaches uit het creatieve en psychologische vak.

kalender

[chronosly type="event" upcoming="50"]
[chronosly type="calendar" month="current"]

contact

Neem voor meer informatie over onze dienstverlening en projecten contact met ons op.

  Uw naam

  Uw emailadres

  Onderwerp

  Bericht

  contactgegevens
  • New Item
  • New Item
  • New Item
  • New Item
  aanmelden

  In plaats van nevenstaand contactformulier te gebruiken, kunt u zich ook direct aanmelden voor een assessment via ons aanmeldformulier.