Hoe ondersteunt het deelnemen aan een systemische opstelling je coachingsproces?

In de bijgaande video licht Liesbeth Jans toe hoe een systemische opstelling het coachingsproces kan ondersteunen. Je stapt als het ware in je eigen systeem en ervaart hoe de beeltenis van het systeem, die je zelf hebt opgesteld, direct voelbaar maakt hoe je hierin je plek had. Je kunt dan als het ware niet anders als weer voelen hoe het daar was. Het is een beeld en de kracht van het beeld is dat je het grotendeels intuïtief hebt vorm gegeven. Het beeld doet dan als het ware zijn werk en maakt je zichtbaar waar je vandaan komt…

22 Februari 2024 | Liesbeth Jans