Inframe en systemische principes

Wil je je eigen context beeldend neerzetten, je plek in het gezin van herkomst beleven, zet het in beeld neer!

Het mooie van systemische principes en systemisch werken is het beeldende karakter! Je verbeeldt je systeem en vervlecht daarin je beleving. De beleving van je plek, geweten en het evenwicht in geven en nemen.

De oorsprong ligt bij Bert Hellinger. In systemisch werken ervaar je letterlijk de invloed van het systeem en kun je je plek ervaren en herijken. Het beleven en ervaren wat heeft plaatsgehad, helpt je in het toelaten en accepteren van de eigen geschiedenis. Met behulp van systemisch werken, krijg je terugkerende patronen zichtbaar (van onbewust naar een bewust besef brengen) en ervaar je welke plek past en bij je hoort. Het vinden en innemen van de juiste eigen plek maakt je vrij en geeft meer afstand van oude belemmerende patronen.

Hoe gaat systemisch werken concreet in zijn werk?

Bij Inframe zet je je systeem in een opstelling neer. De opstelling is de fysieke weergave van een systeem waarin representanten de plek innemen van mensen die er voor jou toe doen. Hoe zij en jij in een systeem ten opzichte van elkaar staan of bewegen geeft je veel informatie, het maakt de onderlinge dynamiek zichtbaar en voelbaar. Binnen privérelaties of in de werksituatie. Een opstelling volgens systemische principes legt de lijntjes in je leven bloot. Waar energie stokt of juist gaat stromen, keuzes zijn gemaakt of nog te maken zijn.

Wil jij je patronen in je systeem in beeld brengen? Neem contact met ons op!

13 Februari 2024 | Liesbeth Jans