Growth of Fixed Mindset

Hoe beïnvloed je denkstaat, je set van overtuigingen, je leer attitude?

De hersenen zijn een spier en hoe meer ze worden gebruikt, hoe slimmer ze worden. Elke keer als je wat nieuws leert vormen je hersenen nieuwe connecties en na verloop van tijd kan de wendbaarheid van je denken toenemen. Je mindset (denkstaat) is hierbij belangrijk. Volgens de Amerikaanse psychologe Carol Dweck is de mindset van een persoon het geheel van overtuigingen die zowel het bewuste als het onbewuste gedrag bepalen.

Mindset is onder te verdelen in een ‘fixed’- en een ‘growth mindset’. De fixed mindset wordt gezien als een karaktertrek die een vaste, meer behoudende werkwijze tot gevolg heeft. Een growth mindset is een capaciteit die tot ontwikkeling leidt en je aanzet tot verbeterslagen.

Een ‘fixed mindset’ houdt verband met moeite om fouten toe te geven, neiging terug te trekken, superieur gedrag en extern labelen van schuld en fouten. Het willen leren van fouten en het willen confronteren met eigen tekortkomingen, zijn eigenschappen van mensen met een ‘growth mindset’. Welke denkstaat iemand heeft, is belangrijk voor de uiting van gedrag, gevoel en ontwikkeling.

Mensen met een ‘growth mindset’ gaan ervan uit dat hun capaciteiten te ontwikkelen zijn. Zij gaan uitdagingen niet uit de weg, hebben geen angst om te falen, zijn flexibel en hebben hierdoor een grotere sociale intelligentie. Dit zorgt volgens de Amerikaanse psychologe Carol Dweck een productieve instelling die tot meer succes en voldoening leidt.

Mindset is relatief eenvoudig te ontwikkelen via korte trainingen en het geven van gerichte complimenten over de geleverde inspanning van een ander. Een voorbeeld van zo’n korte training is de theorieën van mindsets uitleggen, voorbeelden geven van eigenschaps- en procescomplimenten en het laten zien hoe ons brein, door veel te oefenen, wordt geprikkeld om nieuwe connecties te leggen.

24 april 2017

https://www4.esu.edu/academics/enrichment_learning/documents/pdf/developing_growth_mindset.pdf
http://www.visionair.nl/ideeen/psychologie-ideeen/de-mindset-van-dweck
https://www4.esu.edu/academics/enrichment_learning/documents/pdf/developing_growth_mindset.pdf
http://progressiegerichtwerken.nl/20141_tvoo%20Een%20groeimindset%20hangt%20samen%20met%20bevlogenheid.pdf
http://www.visionair.nl/ideeen/psychologie-ideeen/de-mindset-van-dweck/
http://progressiegerichtwerken.nl/20141_tvoo%20Een%20groeimindset%20hangt%20samen%20met%20bevlogenheid.pdf