Waarom? Meer dan counseling?

Counseling/coaching hanteert het principe: Blijf bij jezelf! In[Frame] werkt vanuit het actieve gegeven: Leer elke opdracht en situatie naar jezelf toe te trekken. Het is niet bij jezelf blijven, maar het naar jezelf toe trekken wat je krachtig maakt. Je zult je elke opdracht eigen moeten maken. Dat gaat niet anders: als je dat niet doet komt er niks. Je kunt het nergens uithalen, alleen uit jezelf. Dat maakt deze methodiek effectief en laat inzichten vanuit het ervaren beklijven.

De opbouw en fasering is uniek. Door te focussen op opdrachten, leer je jezelf kennen in het handelen. Door het proces van analyse en integratie krijgt je eigen creatieve taal betekenis in het hier en nu (de/re[frame]). Deze combinatie van ervaren en analyse is krachtig en direct voelbaar.

Wanneer je je identiteit herkent en omarmt geeft hij richting en helderheid aan concreet handelen en versterkt het (zelf)vertrouwen. Als je de dingen op jouw manier doet krijg je ook steeds meer vertrouwen in jouw manier van denken en handelen. Je successen zijn aan jezelf gekoppeld en komen voort uit eigen keuzes, ingevingen en impulsen. Je durft sneller keuzes te maken, te begrenzen, ja en nee te zeggen.

Competentieontwikkeling:

Impact: vanuit een passievolle presentie. Gekoppeld aan innerlijke waarden en verlangens.

Durf: doen zonder na te denken, vrijer, vanuit zelfkennis en -vertrouwen.

Voelen: dichter bij wat er ‘waar?’ is. Je geeft wat je voelt richting en koppelt dat aan je innerlijke kompas en eigen wilskracht.

Zelfregulatie: sneller schakelen, openen en begrenzen, confronteren en accepteren.

Vertrouwen: Het weten dat het goed is. Want van binnenuit komend.