Keuzepaden en Actieve Imaginatie (A.I.)

A.I. gebruiken we om in een diepere bewustzijnslaag te komen die ons kan helpen de eigen beeldenwereld te activeren. In deze wereld zijn geen woorden. Het is het ervaringssysteem, bestaande uit essentiele ervaringen oftewel inprentingen, dat onze intuitieve beleving uitmaakt. Deze inprenting is onlosmakelijk gekoppeld aan onze persoonlijke verlangens en behoeften (Meditaties; K. M. Hamaker) en zijn vaak de basis voor onbewuste keuze processen. Met name bij processen die een dieperliggende en meer complexe behoeftestructuur beslaan dan onze ratio ons te bieden heeft, doen we hier een beroep op. Het aangaan en doormaken van complexe ‘life-events’ vragen een introspectie binnen ons dieperliggend behoeftesysteem.

 

Door een bepaalde beeldenstroom op te roepen en toe te laten, is het mogelijk in contact te komen met een diepere laag van herinneringen en associaties. Volgens Carl G. Jung is deze laag, een diepere bewustzijn laag, waar beelden worden opgeslagen zonder woorden. De beelden staan voor inprentingen en opgeslagen beelden vanuit ervaringen maar ook dromen. Deze ervaringen kunnen middels associaties worden terug-geroepen. Associaties hebben een eigen logica en ordeningsprincipe. De beelden en de verwijzingen van beelden naar andere beelden, geven een eigen betekenis aan de thema’s die opgesloten liggen in de beelden reeks. Beelden kunnen een grote impact hebben en voelbaar maken wat verscholen zit en zich niet als zodanig kan aandienen. Het zijn vaak indirecte verwijzingen.

 

Actieve imaginatie is een methodiek om beelden naar voren te halen en te activeren. A.I. gebruikt hierbij een meditatie techniek die gericht is op specifieke vraagstukken en kunnen verwijzen naar universele thema’s (talenten en ook complexen).

 

Er zijn een aantal principes die hierbij een rol spelen;

 • Actieve imaginatie is een actief proces waarbij je actief gaat participeren in je eigen beeldenstroom die wordt opgeroepen door een ‘geleide fantasie’. Je wordt meegenomen in een ‘voorstelling’ en laat vrijuit beelden komen door de fantasie op jezelf te betrekken. (‘Stel je voor je maakt een grote reis over een oceaan….’)
 • Je kunt de voorstelling actief benaderen door bijvoorbeeld aan personages en beelden vragen te stellen of op een andere wijze met ze in contact te treden (‘Waar bevind je je? Op een schip,; wat voor schip?). De antwoorden zijn vaak heel waardevol. De antwoorden ‘verzin’ je niet zelf maar komen voort uit een diepere laag van gevoelens en beelden.
 • De beelden zijn authentiek van jezelf en een weerspiegeling van de dynamiek in je onbewuste van dat moment. Sta open voor wat ze zijn, alles is goed en laat ze zo spontaan als mogelijk opkomen.
 • Wanneer het nog moeizaam op gang komt, kan het zinvol zijn met een externe persoon de beelden op te roepen, door bijvoorbeeld beelden aan te dragen of neutrale vragen te stellen
 • Universeel: AI middels meditaties is een tussenvorm waarbij niet gericht iets wordt opgeroepen maar naar een beleving wordt gezocht of een associatie wordt gevraagd. Uit onderzoek blijkt dat bepaalde thema’s zijn af te leiden uit de associaties en beelden die hierbij opkomen. De beelden die worden aangeboden zijn universeel (een plek waar de natuur voelbaar is, bijvoorbeeld) en kennen een logisch denkkader vanuit de eigen ervaringswereld.

 

Gebruik:

 • Meditaties kunnen verdiepend werken, gebruik dezelfde meditatie meermaals, met name als ze veel beelden oproepen.
 • Lees de meditatie rustig door en geef alle vragen en ‘opdrachten’ echt de ruimte. Als een zin veel doet, kun je dat herhalen.
 • Soms kan een meditatie oude gevoelens losmaken, laat ze zoveel mogelijk toe, durf ze te voelen en accepteer ze. Kijk ernaar en sta erbij stil, zo geef je ze een plek. Laat los en vermijdt om mentaal of rationeel grip te houden, dan ontvouwt zich de grootste kracht. Het onbewuste gedijt het beste wanneer je soepel en speels met beelden omgaat.
 • Zet de meditatie stil als zich een innerlijke dialoog gaat afspelen tussen je personages, kun je daarin meegaan, het levert vaak ook veel op.
 • Je kunt beelden tot verhalen maken en opschrijven, een dagboek bijhouden, gedichten maken, schilderen om uiting te geven op een spontane manier.
 • Bij het doorgaan met eigen beelden is het van belang om een positieve afsluiting te maken en het te verankeren in een situatie van het hier en nu.

 

Liesbeth Jans

Sandona, South Africa, 29 mei 2016