Inframe authentiek persoonlijk leiderschap

We staan zelden stil. We lopen rond in de wereld, reageren en handelen. We weten goed wat we moeten doen, minder goed wat we zouden willen. We beredeneren, rationaliseren, anticiperen maar volgen minder onze intuïtie, ingeving en emotie. We voeren uit, zijn efficiënt en doelgericht. Echter waar is het stilstaan, het nergens heen gaan, de verrassing van de ontregelende creatie die je ophaalt in jezelf?

Inframe is een persoonlijk ontwikkelprogramma met een creatief karakter. Een programma waarin je als deelnemer kennis maakt met creatieve workshops in (beperkt) groepsverband. Ieder traject wordt zorgvuldig ontworpen en op maat gemaakt, met als doel je uit te dagen in je eigen unieke ontwikkelvraag. Het programma wordt op ieder niveau ondersteund door ervaren psychologen, coaches en professionele fotografen, regisseurs en theatermakers. Het oordeelloze zelfonderzoek heeft als doel meer vertrouwen te creëren in intuïtief handelen en vanuit rust zelfsturing te ervaren.

In het verbinden van orde (inzicht) met chaos (verwarring) ervaar je je identiteit.

voor wie

Inframe dient als ontregeling. Je kent je eigen thema’s en hebt ervaring met zelfreflectie. Vaak is het het vervolg op de coaching om gedragsverandering meer kracht bij te zetten. In coaching wordt vaak tot op een diep niveau gepraat over je essentiële thema’s. Echter, soms is er meer nodig dan weten en helpt het om daadwerkelijk te gaan ervaren en voelen. Afhankelijk van de ontwikkelvraag wordt in overleg met onze psychologen jouw unieke vraag vastgesteld.

 • Wil je dichter bij je eigen authentieke stijl komen en ervaren om moeiteloos vanuit intrinsieke aangever te handelen?
 • Wil je jezelf versterken op specifieke competenties als Durf, Spelvermogen, Besluitvaardigheid, Creativiteit en Vertrouwen?
 • Wil je in je leiderschapsstijl meer authenticiteit, emotie en speelsheid integeren?
 • Vanuit eigen behoefte keuzes maken en je eigen richting bepalen?
 • Het effect ervaren van creatievreugde?
 • Een diepere vorm van zelfregie ontdekken. Vanuit momenten van 'chaos' bewegen naar vertrouwen op eigen doelgerichtheid?
 • Wat maakt Inframe meer dan counseling? Klik hier.

Er zijn verschillende programma's, naast de open inschrijving, ontwikkelen we op aanvraag op maat verschillende programma's op leiderschap van management en jonge professionals.

het programma

                   Ken je het gevoel dat iets moeiteloos gaat en je verbinding voelt met je eigen verborgen kracht?

Bij Inframe ga je een persoonlijk proces in en ervaar je je authenticiteit. De focus ligt hierbij op voelen en ervaren. We dagen je uit om vanuit je eigen ‘orde’ in de ‘chaos’ te stappen. Niet alleen vertrouwen op je hoofd maar door je creatieve kant uit te dagen. Wat gebeurt er met je wanneer je uit je comfort-zone stapt en op intuïtie handelt? Bij Inframe ga je ontdekken wat jou uniek maakt en ervaar je het vertrouwen om te handelen vanuit dit nieuwe zelfbewustzijn.

Onze workshops zorgen voor het fundament in ons programma. Het programma bestaat uit meerdere 1 daagse workshops. Afhankelijk van de individuele behoefte neem je aan 1 of meerdere workshops deel. Je stapt in een individueel proces. In samenspraak schrijf je je in op een workshop die je uitdaagt, denk hierbij aan theaterregie, fotografie, acteren en beeldtaal. Je gaat op zoek naar jouw eigen handschrift door bijvoorbeeld te werken met drama, beeld, tekst of muziek.

INSIDE OUT: Wat je van binnenuit naar buiten brengt, is je identiteit die in verbinding staat met je authentieke 'taal'.

Frame: Zelfportret

Assessment van unieke waarden, persoonlijke betekenis en competenties als durf, sensitiviteit,  spelvermogen en doelgerichtheid door een samengesteld reeks zelfportretten. Jij komt tot de betekenis en bent de eigenaar van je proces en je individuele vraag.

Voorafgaand aan het programma nemen we een individueel assessment af. Dit geeft helder inzicht in jouw waarden en je persoonlijke opmaak. Daarop volgt het intake-gesprek met een van onze ervaren psychologen en wordt jouw coachvraag verhelderd. Samen maken wij jouw thema specifiek dat als leidraad loopt door de workshops.

Reframe: de ontregelde kracht van een eigen ingeving

We bieden workshops om uit je routine en comfort te stappen. Met opdrachten die niet vanuit je ratio alleen kunt insteken. Het is een proces waarbij je verrast wordt door jezelf, door wat zich in de intuïtieve 'chaos' richtinggevend aandient.

Door middel van verschillende workshops ga je op onderzoek uit. Welke emoties ervaar je? Waarin stagneer je en wat vind je moeilijk? Wat gaat gemakkelijk en geeft energie?

In het Reframe programma werk je vanuit creatieve workshops en ontdek je je eigen uitingsvorm. Die elementen in jezelf die vaak onbewust zijn en verwijzen naar de oorspronkelijke, dieperliggende behoeften en verlangens. Ze staan voor jouw unieke taal en beleving, vaak zonder directe bewuste betekenis in je onbewuste opgenomen. Sommige zijn actief aanwezig, helpen je of storen je. Andere zijn passief of staan op ‘uit’. Door erop te handelen, sta je directer in contact met je innerlijke opmaak, drijfveren en behoefte. Gevoelens dienen zich aan en helpen je. Dit ervaren geeft vertrouwen en daarmee richting aan je handelen. Je maakt directer keuzes, acteert op een ingeving en bepaalt zelf waar je op doorgaat zonder opgaaf van redenen.

Inframe: van expressie naar authentiek handelen

Je laat je meer leiden door wat zich aandient. Je gaat directer herkennen wat je voelt en ervaart en laat je leiden door je authenticiteit. Elk onderdeel van het programma draagt bij aan het ervaren van je innerlijke drijfveren, waar je inspiratie ligt opgesloten en wat Inside-out expressie geeft aan je identiteit. Niet veranderen maar ophalen wat er opgesloten ligt.

wie zijn wij?

Het effect van dit programma staat of valt met de professionele kwaliteit van de adviseurs. Inframe kent zijn oorsprong vanuit Lancae, een psychologisch adviesbureau dat zich inmiddels 25 jaar bezig houdt met assessment, counseling en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit deze bezielde oorsprong en in samenspraak met een breed kader aan creatieve professionals is er nagedacht over authenticiteit en identiteit. Zowel het wetenschappelijk kader van de psychologie als de methodische ervaringsleer van creatieve werkvormen zijn vertegenwoordigd.

In elke fase krijg je specifieke ondersteuning vanuit coaches uit het creatieve en psychologische vak.

contact

Neem voor meer informatie over onze dienstverlening en projecten contact met ons op.

  Uw naam

  Uw emailadres

  Onderwerp

  Bericht

  contactgegevens
  • Inframe
  • Kantoor: Eusebiusbuitensingel 9, 6828HT, Arnhem
  • Werkplaats: Spoorstraat 31a, 6953BW, Dieren
  • 026 - 351 69 45
  • contact@inframe.nl
  aanmelden

  In plaats van nevenstaand contactformulier te gebruiken, kunt u zich ook direct aan ons richten via ons aanmeldformulier.